Seznam výkonů prováděných za přímou úhradu
- s platností od 1.6.2019

Vyšetření na řidičský průkaz

200 Kč

Vyplnění pojistné události 1 formulář

200 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace

200 Kč

Nastřelení náušnic /včetně ceny náušnic/

500 Kč

Vystavení zdravotního průkazu

100 Kč

Potvrzení do školy, na zotavovací a sportovní akci, do MŠ

100 Kč

Aplikace očkovací látky

100 Kč


  • Upozorňujeme pacienty, že výpisy ze zdravotní dokumentace
    a vyplnění pojistné události nevypisujeme na počkání.
    Jde o časově náročný administrativní výkon.